КОГА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ LEGO® SERIOUS PLAY®

ЗА КАКВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ Е ПОДХОДЯЩ LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP)?

 • Подходящ контекст за LSP подхода е когато има „сложен проблем и смел мениджър“. LSP методът работи добре, когато няма очевидно решение или няма правилен отговор и когато мениджърът е смел, което означава, че той/тя признава, че не знае всички отговори и е готов да получи по-добро разбиране с помощта на екипа си.
 • Всеки LSP семинар е уникален и се разработва въз основа на конкретните нужди на клиента, като се уточняват темите и целите, по които участниците работят и постигат.
 • Всеки LSP семинар изисква обучен и сертифициран LSP фасилитатор.
 • LSP e подходящ за всеки тип бизнес, организация и екип.

„Можеш да научиш за един човек повече в един час игра, отколкото в година разговори.  Платон

LSP методологията има разнообразни приложения. Примерни области и теми, при които LSP се използва успешно са:

 • разработване на стратегии
 • разработване на мисия и визия
 • разработване и съгласуване на организационна култура и ценности
 • продоляване на предизвикателства при сливания и реорганизации
 • стартиране на нов бизнес и иновации
 • разработване на продукти или услуги
 • комуникационни и маркетинг стратегии
 • управление на промяната
 • спрявяне с конфликти
 • решаване на проблеми
 • коучинг
 • развитие на лидери
 • изграждане на екип и сплотеност
 • ефективна комуникация

и много други.

LSP подходът се комбинира успешно и с други екипни и бизнес модели и техники, като:

 • Индивидуален или екипен коучинг с LSP
 • Канава на бизнес модела (The Business Model Canvas) с LSP
 • Дизайн мислене семинари (Design Thinking) с LSP
 • Дизайн спринт (Design Sprints) с LSP
 • Канава на стойностното предложение (The Value Proposition Canvas) с LSP
 • Модел на трите хоризонта (The Three Horizons Network) с LSP
 • Agile и Scrum с LSP

и много други се създават с приложението на метода в различни области.

ЗА КАКЪВ БРОЙ УЧАСТНИЦИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Е ПОДХОДЯЩ LSP?

LSP бизнес семинарите са подходящи за малки и средни групи и екипи.

 • Продължителността на LSP семинара зависи от броя на участниците и темата.
 • Идеалният размер на групата за задълбочен LSP семинар е от 6 до 12 участника с един фасилитатор, в рамките на 1 ден.
 • Кратка LSP сесия може да се планира за 4 часа.
 • Стратегически LSP семинар се планира в 2 или 3 дни.

КАКВО СЕ СЛУЧВА ПО ВРЕМЕ НА LEGO® SERIOUS PLAY® СЕМИНАР?

В зависимост от темата и продължителността на LSP семинара, участниците изследват различни области и предизвикателства, на които търсят решения, посредством:

 • Създаване на индивидуални модели и истории
 • Създаване на споделени модели и истории
 • Създаване на общ модел на средата
 • Изграждане на взаимовръзки
 • Изграждане на система
 • Възпроизвеждане на възникването на предизвикатеството и решенията
 • Извличане на основни ръководни принципи

LEGO® SERIOUS PLAY® СЕМИНАРЪТ НЕ Е ТИЙМБИЛДИНГ!

LSP семинарът не представлява само приятно занимание на екипа заедно, а има за цел постигане на конкрентни резултати, независимо че се постига сплотеност на екипа и участниците имат много “предизвикателни забавления”, както и „сериозна игра” по време на семинара.