КАКВО Е LEGO® SERIOUS PLAY®

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕТОДЪТ НА LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP)?

  • LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) е радикален, иновативен и експериментален процес, предназначен да подобри иновациите и бизнес резултатите.
  • LEGO SERIOUS PLAY® представлява фасилитирана техника за мислене, комуникация и решаване на проблеми за организации, екипи и индивидуална работа. Основава се на задълбочени изследвания в областта на бизнеса, организационното развитие, психологията и ученето и се основава на концепцията за „познанието на ръцете“.
  • LSP методът се базира на няколко ключови теории като: значението на играта като начин на учене чрез експериментиране; разкази и метафори; конструкционизъм; връзката „ръка-ум“ като нов път за творческо и експресивно мислене; ролята на различните видове въображение; състоянието „поток“; сложни адаптивни системи.

Методът е създаден в отговор на важно предизвикателство, пред което е изправена компанията LEGO в средата на 90-те години. Оригиналният процес е предназначен за разработване на вътрешна стратегия на компанията. По-късно LEGO решава да сподели методологията. LSP официално стартира през 2002 г. и през 2010 г. основните принципи, процес и метод на LSP стават с отворен код за ползване и се създават и нови приложения.

„Логиката ще ви заведе от А до Б. Въображението ще ви отведе навсякъде.“ – Алберт Айнщайн

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ МЕТОДА LEGO® SERIOUS PLAY®?

  • LEGO® SERIOUS PLAY® подобрява решаването на проблеми в екипа. Чрез използване на визуални, слухови и кинестетични умения по време на LSP семинар участниците се учат да наблюдават и да слушат на по-дълбоко ниво и всеки изразява мнението си равнопоставено. Методът служи като общ език, независимо от културата в организацията и екипа, или позицията в йерархията.
  • LSP методът се основава на убеждението, че всеки притежава нещо уникално и ценно, с което да допринесе в дискусиите, решенията и резултатите. Традиционните начини за съвместна работа не винаги дават възможност на всеки от екипа да изразява критични прозрения. Прекомерното разчитане на асертивна комуникация, която характеризира повечето бизнес практики, създава неизбежни „победители“ и „губещи“. LSP методът гарантира равнопоставеност в процеса и ангажира на 100% вниманието и включването на всички участници.
  • Използването на LEGO® елементи позволява бърз достъп до същината на проблема. LEGO® елементите работят като катализатор и когато се използват за изграждане на триизмерни метафори,  предизвикват процеси, за които участниците не са били наясно преди това.
  • Участниците в семинара си тръгват с умения да общуват по-ефективно, да ангажират по-лесно въображението си и да подхождат към работата си с повишена увереност, отдаденост и проницателност.

Подайте ръка на ума си!