КОИ СМЕ НИЕ

ПРИМА Адвайс ООД е консултантска компания специализирана в оптимизация на таланта. Компанията е създадена през 2007 г. и предоставя консултантски услуги на компании в Централна и Източна Европа, с фокус в: оптимизация на таланта, организационно консултиране, индивидуални и екипни поведенчески и когнитивни профили и анализи, индивидуален и екипен коучинг и LEGO® Serious Play® бизнес семинари.

Ние вярваме, че всеки има потенциал да се развива и да взема най-добрите решения за себе си.

Нашите ценности са надеждност, отговорност, компетентност, почтеност и доверие.

Нашата мисия е да подкрепяме организации, екипи и хора да разширят перспективата си, да развият своите способности и таланти и да достигнат потенциала си за общото благо на бизнеса и обществото.

Даниела Пирьова, MA, MBA е основател, управител и главен консултант в компанията. Като мениджър и консултант в локални и международни компании през последните 20 г. Даниела Пирьова работи в различни държави и успешно внедрява организационни проекти в България, Австрия, Италия, Унгария, Словения, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Монтенегро, Украйна и Македония.

Ръководният опит, придобит в различни организации и бизнес сектори – при трансформиране на бизнеса, реорганизация и излизане от пазари, стартиране на бизнес, внедряване на програми и изграждане на екипи в различни култури – й дава възможност да проявява гъвкавост и креативност при решаване на нестандартни бизнес казуси, изграждане на системи за управление и развитие на човешкия капитал и талантите с доказани резултати в транформацията на бизнеса към по-висока ефективност, продуктивност и ангажираност на екипа.

Даниела вярва в самоусъвършенстването и ученето през целия живот и използва интердисциплинарен подход в подкрепа на организации, екипи и хора. Нейната експертиза се основава на солидна академична подготовка, съчетана с допълнителни квалификации и способността да се прилагат адекватни подходи от областите на организационно развитие, организационна психология, позитивна психология, невронаука, развитие на лидерството, оптимизация на таланти, коучинг, теория на играта и много други.

Притежава академични степени по International MBA от European School of Economics, Магистър по  Бизнес администрация от Нов български университет и Магистър по Английска филология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Част от нейните професионални квалификации са:

  • Сертифициран консултант по оптимизация на таланта и Асоцииран партньор на Realising Potential Ltd (www.rpx2.com) – Cертифициран партньор на The Predictive Index® (PI) в Европа. The Predictive Index® (www.predicitveindex.com) е лидер в научно-обосновани управленски инструменти и платформа за оптимизация на таланта, които помагат на лидерите да изграждат високо-ефективни екипи и да постигат желаните резултати, като съгласуват бизнес стратегията си със стратегията за хората в организацията.
  • Сертифициран LEGO® Serious Play® фасилитатор е от The Association of Master Trainers in the LEGO® Serious Play® Method. Сертифицирана е да прилага и Дизайн мислене с LEGO® Serious Play®. Работи с организации и екипи за постигане на бързи резултати и изграждане на устойчив бизнес модел.
  • Сертифициран индивидуален и екипен коуч е и член на Международната коуч федерация (ICF) и Коуч федерацията в България. Прилага резултатно-ориентиран коучинг подход и работи с висши ръководители и с екипи като  екзекютив и бизнес коуч за постигане на по-висока ефективност, оптимални резултати и разгръщане на личния потенциал.
  • Сертифициран практик по устойчивост (Certified Resilience Practitioner)
  • Сертификат по позитивна психология

и много други

Свържете се с ПРИМА Адвайс – вашият сертифициран LEGO® Serious Play® фасилитатор – за  повече информация относно условията и възможности за провеждане на LEGO® Serious Play® бизнес семинари на български и на английски език.

 Ние ви подкрепяме в намирането на решения, които носят резултати за вашата организация и работим заедно с вас на всеки етап по пътя ви към върхови постижения.