LEGO® Serious Play® Workshop on Building a Winning Team

Scroll down for English.

Вдъхновяващо начало на годината заедно с още един талантлив и креативен екип на bTV Media Group. Използвахме метода на LEGO® Serious Play®, за да ги подкрепим в пътешествието им за изграждане на успешен екип. Нови идеи, споделяне, разкриване и съгласуване на обща посока напред са само част от резултатите на семинара. LSP®  работи всеки път когато екипът е смел да търси отговори на сложни въпроси и е готов да подаде ръка на ума си! //

An inspiring start of the year together with a talented and creative team of bTV Media Group. We used the LEGO® Serious Play® method for supporting them in their journey to building a winning team. New ideas, sharing, and alignment for the way ahead were only a few of the results achieved in the workshop. LSP®  works every time when the team is courageous to search for answers to complex questions and is ready to give their brain a hand!