Ден: 24.10.2020

The History of LEGO® Serious Play® Method

Scroll down for English. Интересно ли ви е да разберете как е възникнал методът „Сериозната игра с Лего“ (LEGO® Serious Play®)? Прочете историята в линка: https://seriousplay.training/the-history/ // Curious to know how the LEGO® Serious Play® method originated? Check the story in the link: https://seriousplay.training/the-history/

Прочетете повече