Leadership Workshop with the LEGO® Serious Play® Method

 

Scroll down for Bulgarian.

It was a real privilege and a most rewarding experience to explore the leadership topic with the Oscar-winning, talented and committed leadership team of Chaos Group! We used the LEGO® Serious Play® method to define the leadership standard in the Group and to find answers to complex questions. One day ripe with innovative ideas, new insights, team alignment and hard fun. LSP® works every time and facilitates achieving results faster, unlocking the collective potential of the team and engaging all participants through play and creativity! //

За мен беше истинска привилегия и дълбоко удовлетворяващо преживяване да изследваме лидерската тема с носителите на технологичен Оскар, талантливи и отдадени лидери на Хаос Груп! Използвахме метода LEGO® Serious Play®, за да дефинираме лидерския стандарт в групата и да намерим отговори на сложни въпроси. Един ден изпълнен с иновативни идеи, нови прозрения, съгласуване в екипа и предизвикателно забавление. LSP® работи всеки път и улеснява постигането на резултати по-бързо, отключва колективния потенциал на екипа и ангажира всички участници чрез игра и творчество!